Smlouvy s pojišťovnami

 

 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
 

 

    

    201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

 

 

         

          205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

 

 

 207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

 

 

           

          211 - Zdravotní pojišťovna ministersva vnitra ČR