Informace o nás

Naše ordinace funguje jako soukromé zdravotnické zařízení od 1. 1. 1994, předtím bylo součástí OÚNZ Praha 5, resp. Zdravotnického zařízení Smíchov.

 

MUDr. Dagmar Škrhová - promoce na 1. lékařské fakultě UK, atestace I. a II. stupně v oboru všeobecné praktické lékařství

MUDr. Jana Škrhová - promoce na 1. lékařské fakultě UK, specializace (atestace) v oboru všeobecné praktické lékařství

Bc. Pavlína Fabiánová 

 

Jsme externím pracovištěm 1. lékařské fakulty UK a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Akreditace MZ pro vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství.